تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ

گام نخست در اجرا استراتژی های دیجیتال مارکتینگ، تدوین برنامه ای منظم و منسجم جهت حضور مداوم در فضای آنلاین میباشد. ما پس از مطالعه بروی کالا و خدمات شرکت ها، ارزیابی رقبا، آنالیز شرایط محیطی و گرایش های موجود اقدام به تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ با توجه به پتانسیل رقابتی و برندینگ شرکت ها میکنیم. این برنامه و استراتژی های آن با توجه به نیاز شرکت ها و گروه هدف آنها تنظیم میگردد و در فواصل زمانی مشخص توسط استودیو نو اجرا میشود.

قابلیت تطبیق پذیری و انعطاف در برنامه های دیجیتال مارکتینگ این امکان را به ما میدهد تا استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را با توجه به برنامه بازاریابی شرکت ها برنامه ریزی و همسو با آن اجرا کنیم و در طول اجرا برنامه امکان تغییر و بروز رسانی بخش هایی از آن با توجه به گرایش های روز و تغییر در رفتار مصرف کننده میسر میباشد.

با مانیتورینگ برنامه های اجرایی و تهیه گزارش از عملکرد استراتژی های صورت گرفته و بازخورد هر کدام، تلاش میکنیم تا با بهره مندی از شیوه های مدرن بازاریابی و تبلیغات در فضای آنلاین، امکان بهره وری بیشتر از استراتژی های اجرایی فراهم گردد.

 

در تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ مراحل زیر توسط استودیو نو بررسی و اجرا میشود:

۱- شناخت نیاز

۲- تعریف گروه هدف

۳- مطالعه بروی کالا و خدمات شرکت

۴- ارزیابی رقبا در فضای آنلاین

۵- آنالیز شرایط محیطی و گرایش های روز

۶- تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ 

۷- اجرا برنامه دیجیتال مارکتینگ و استراتژی های آن (در صورت لزوم)

این مطلب را به اشتراک گذارید

دیجیتال مارکتینگ

تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ